Vojenské potravinové dávky

BPDi

Vojenské potravinové dávky pod označením BPDi je nezaměnitelný koncept dávky, vyhovující primárně požadavkům stravovacích návyků vojsk AČR.

Označení “i” upozorňuje na individualitu dávky, kdy si spotřebitel, pokud mu nevyhovuje předložené schéma denní stravy, může svobodně volit druh potraviny, a tedy zvolit variabilní složení balíčku. Profesionální armádní potravinové balíčky s bezplamenným ohřívačem nabízejí stravovací řešení útvarům v situaci, kdy nemohou být zásobeny teplou stravou. Ohřívač stravy poskytuje bezpečný ohřev vložených hotových pokrmů a jeho zcela ojedinělý tepelný výkon umožní například i možnost zahřát se jeho přiložením pod oděv poté, co vyjmeme ohřívaný pokrm.

Základní potravinová dávka je ve všech variantách určena k zabezpečení stravy uživatele až na 24 hodin, po dobu až 38 dní. Hotové balíčky respektují národní stravovací zvyklosti - při dodržení vydatné energetické hodnoty a vysoké senzorické přijatelnosti. Složení potravinové dávky přizpůsobujeme zdravotním omezením spotřebitele či moderním stravovacím návykům. Samozřejmostí jsou vegetariánská, bezlaktózová i bezlepková jídla. Rozsah využití pokrývá potřeby silových armádních složek všech odborností. Stejnou nebo obdobnou potravinovou dávku lze využít i pro potřeby složek záchranného systému, nebo např. energetiků, ale i ostatních vojsk armád NATO.